У Львівській області запитували – відповідаємо

У Львівській області запитували – відповідаємо

15.07.13 13:48 0 759
На запитання платників податків під час телефонного зв’язку «гаряча лінія» відповідала начальник відділу податку на прибуток управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій ДПІ у Галицькому районі м.Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області Будинкевич Ірина Григорівна. Пропонуємо відповіді на запитання, які надійшли від платників податків:

Доброго дня! Прошу сказати, чи може бути призупинена робота касового апарату на підставі наказу директора про відпустку і наказу про тимчасове призупинення діяльності по виготовленню печаток на час відпустки працівників?

Відповідно до п.9 ст.3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон) суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій.

Нормами Закону не передбачено випадків звільнення суб'єктів господарювання від невиконання щоденного друку фіскальних звітних чеків на реєстраторі розрахункових операцій, в тому числі якщо в окремі дні роботи торгової точки розрахункові операції не проводились. Цього правила суб'єкту господарювання слід дотримуватися в усі робочі дні.

Інша справа, якщо суб'єкт господарювання не здійснює господарську діяльність у конкретні дні (вихідні, святкові), що підтверджується відповідним наказом по підприємству. В такі дні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються, тому відповідні звітні чеки не друкуються.

Я бухгалтер неприбуткової організації, роз’ясніть, будь ласка, чи повинні ми сплачувати авансові платежі?

Відповідно до п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України платник податку, у якого доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.

Підкажіть, будь ласка, за яких умов здійснюється розпломбування реєстратора розрахункових операцій?

Відповідно до п.3.4 Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000р. №614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.01 за №107/5298, розпломбування реєстратора розрахункових операцій з вилученням попередньої довідки про опломбування та складанням нової довідки здійснюється:

- центром сервісного обслуговування – при необхідності доступу до внутрішніх вузлів реєстратора розрахункових операцій для проведення його ремонту, якщо таке передбачено документацією виробника, за рішенням органу Міндоходів, перед скасуванням реєстрації реєстратора розрахункових операцій (крім випадків виявлення невідповідності конституції та (або) програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій до документації виробника), при закінченні строку використання засобу контролю, а також у разі припинення дії договору про сервісне обслуговування даного реєстратора розрахункових операцій

- представниками Міндоходів – для проведення перевірки відповідності реєстратора розрахункових операцій та перед скасуванням реєстрації реєстратора розрахункових операцій в разі виявлення невідповідності конструкції та (або) програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій до документації виробника.

Допоможіть, будь ласка, з’ясувати, у якому звітному періоді в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати на придбання патентів?

Вартість придбаних торгових патентів відображається у звітному (податковому) періоді, на який припадає дія такого патенту.

Скільки знаків після коми потрібно враховувати для розрахунку питомої ваги суми витрат відокремленого підрозділу у загальних витратах юридичної особи, що сплачує консолідований податок на прибуток підприємств?

Чинним законодавством не передбачено обмежень щодо кількості знаків після коми при розрахунку питомої ваги суми витрат відокремленого підрозділу платника податку в загальній сумі витрат платника податку.

Чи нараховується єдиний соціальний внесок на роялті?

Ні, не нараховується. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» базою нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці».

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 №5.

Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року №1170.

Відповідно до пункту 9 розділу I та пункту 14 розділу II зазначеного Переліку винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві, та доходи за акціями та інші доходи від участі працівників підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), не є базою нарахування єдиного соціального внеску.

Я фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування, планую займатись технічним обслуговуванням автомобілів. Буду працювати виключно з юридичними особами в безготівковій формі. Підкажіть, будь ласка, чи потрібен в такому разі торговий патент?

Підпунктом 267.1.1 п.267.1 ст.267 Податкового кодексу України визначено, що платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять, зокрема, діяльність з надання платних побутових послуг.

Платні послуги для цілей розділу XII ПКУ – діяльність, пов'язана з наданням побутових послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки. Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент, визначається Кабінетом Міністрів України (пп.14.1.151 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Перелік платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент затверджено постановою КМУ №1258 від 29.12.2010 року.

Зважаючи на зазначене вище та з огляду на те, що вид діяльності, яким Ви плануєте займатися (послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобілів) наведено в Переліку платних послуг, то Вам необхідно придбавати торговий патент незалежно від того в якій формі розрахунків (готівковій чи безготівковій) буде здійснюватись сплата за надані послуги.

Вас турбує бухгалтер приватного підприємства. Які документи необхідні для отримання підприємством посиленого сертифікату ключа?

Для отримання посиленого сертифікату ключа юридичною особою необхідно:

- заповнена та підписана заява-приєднання до Договору ЕЦП;

- заповнена та підписана заява на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката ключа встановленого зразку (дозвіл на використання персональних даних підписувача) для реєстрації підписувача у реєстрі підписувачів АЦСК ІДД ДПС та формування посиленого сертифікату відкритого ключа;

- оригінал статуту юридичної особи (положення про установу, філію) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно для ознайомлення);

- копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а для відокремлених підрозділів юридичної особи (філії, представництва) надається копія довідки з управління статистики про внесення відомостей про відокремлений підрозділ до ЄДРПОУ;

- документи, що підтверджують повноваження керівника заявника (копія наказу про призначення тощо);

- документи, що підтверджують належність підписувача до юридичної особи – заявника та його повноваження, засвідчені печаткою та особистим підписом керівника юридичної особи;

- копії паспортів заявника та підписувачів (копії 1-4 сторінок), засвідчені власноручними підписами власників паспортів (в разі, якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від ідентифікаційного коду, копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову);

- копія облікової картки платника податків* (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ДРФО керівника та головного бухгалтера) у разі, якщо формуються сертифікати для керівника та бухгалтера.

* у разі, якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від ідентифікаційного коду, копія облікової картки платника податків не подається.

В разі неможливості особистої присутності заявника в АЦСК ІДД Міндоходів, він може бути представлений довіреною особою. У цьому випадку заявник надає довіреність, засвідчену підписом керівника підприємства з прикладенням його печатки або у разі відсутності печатки – нотаріально, на здійснення процедури реєстрації заявника у реєстрі підписувачів АЦСК ІДД Міндоходів та генерації ключів підписувача у АЦСК ІДД Міндоходів.

Прошу сказати, який порядок зарахування податку, сплаченого за межами України під час сплати податку на прибуток в Україні?

Суми податку на прибуток з іноземних джерел, що сплачені за кордоном, зараховуються під час сплати податку в Україні.

Розмір зарахованих сум податку не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні протягом такого періоду.

Для отримання права на зарахування платник зобов’язаний отримати від державного органу відповідної країни, уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку, а також про базу та/або об’єкт оподаткування.

Прошу сказати, з 1 січня 2013 року запроваджується вимога щодо подання суб’єктами господарювання, які використовують РРО, до органів Міндоходів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків. Я чув, що відповідальність відтерміновано, це так?

Для суб’єктів господарювання існує два способи виконання вимог законодавства:

перший – придбання реєстраторів розрахункових операцій нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми;

другий – доопрацювання існуючої касової техніки та приєднання до неї відповідних модемів для передачі звітної інформації.

Користувачам касової техніки при її придбанні або заміні необхідно обов’язково звертатись до Центрів сервісного обслуговування щодо проведення ними робіт відповідно до поставлених вимог.

Про це повідомив медіа-центр Міндоходів у Львівській області
Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
3 (голосів: 0)

КОМЕНТАРІ