Чернігів: Центру роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання – 5 років

Чернігів: Центру роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання – 5 років

18.07.13 08:17 0 762
Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» протягом останніх п‘яти років вносить свій вклад в діяльність та розбудову позашкільної освіти у місті. Про роботу Центру на розширеній міській нараді інформував директор комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської раді В’ячеслав Давидов.

З початком незалежності України система клубів збереглась та активно розвивається на місцевому рівні. Робота в клубах за місцем проживання є одним з інструментів вирішення проблем, що існують в системі виховання та організації дозвілля дітей та молоді в Україні. Тож на рівні вищих державних законотворчих та виконавчих органів влади сформувалося розуміння необхідності створити нову, реально діючу, ефективну систему клубної роботи за місцем проживання.

Передумовами створення нової системи клубної роботи, а саме єдиного Центру, стала необхідність надати дітям та молоді приклад дієвого, якісного і безкоштовного способу з користю і змістовно проводити свій вільний час; попередження асоціальних форм поведінки, використання вільного часу для розвитку особистості та позитивної самореалізації.

Одне з головних завдань Центру - бути максимально доступним для відвідування вихованцями.

Керівник закладу зазначив, що клуби за місцем проживання в новому реорганізованому об`єднаному форматі запрацювали 1 травня 2008 року.

СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

У своїй роботі Центр підзвітний відділу у справах сім`ї та молоді Чернігівської міської ради. Центр об`єднує в собі 21 приміщення клубів за місцем проживання. До складу Центру також входить Відділ соціально-профілактичної роботи, який, виконуючи характерні для нього завдання та функції, паралельно працює у форматі клубу за місцем проживання.

За останніми статистичним даними (на кінець 2012-13 навчального року) кількість вихованців клубів та гуртків становила 2147 осіб. Педагогічні працівники Центру - педагоги-організатори та керівники гуртків безпосередньо працюють з 927 вихованцями. Гуртки та секції загалом відвідують 790, а гуртки позабюджетного забезпечення 430 вихованців.

З 2008 по 2013 рік в Центрі сформувалася діюча система роботи з організації змістовного дозвілля дітей. Педагогічний колектив Центру складають 18 педагогів-організаторів, 4 керівники гуртків, 2 соціальних педагоги та один практичний психолог. В Центрі також працює методична служба, до складу якої входять 2 методисти.

В своїй діяльності Центр виконує наступні основні функції:

- культурно - дозвіллєва (формування навичок раціональної організації вільного часу, популяризація різноманітних форм змістовного, корисного та цікавого дозвілля, долучення до світової та вітчизняної культури);

- розвиваюча (розкриття творчого потенціалу особистості, формування творчої індивідуальності);

- освітня (надання додаткових освітніх послуг, що розширюють базову освіту);

- рекреаційно – оздоровча (відновлення фізичних і психічних сил особистості, популяризація фізкультури, спорту та здорового способу життя);

- соціально-педагогічна (сприяння соціалізації особистості дитини).

Освітній процес в клубах за місцем проживання має свої особливості:

1. Діти приходять в клуби на заняття творчих об'єднань і масові заходи у вільний від основного навчання час.

2. Освітній процес організовується на добровільних засадах всіх сторін (діти, батьки, педагоги).

3. Освітні послуги надаються безкоштовно, вони є доступними для кожної дитини.

4. Психологічна атмосфера носить неформальний комфортний характер.

5. Дітям надається можливість задовольняти свої інтереси і поєднувати різні напрямки і форми занять.

6. Профіль творчих об'єднань та тематика масових заходів визначається, виходячи із соціального замовлення та напрямків діяльності дитячого клубу.

7. Освітній процес носить розвиваючий характер, головним є не повідомлення знань, а виявлення життєвого досвіду дітей, включення їх у співпрацю та активну творчу діяльність, сприяння формуванню активної життєвої позиції.

За 5 років діяльності в Центрі чітко вибудувались три основні та пріоритетні напрямки роботи клубів: організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді на рівні окремого мікрорайону, гурткова робота та соціально-профілактична робота.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Організацію змістовного дозвілля дітей в клубах за місцем проживання здійснюють педагоги-організатори Центру. Вони організовують свята, розважальні, виховні, фізкультурно-оздоровчі заходи для вихованців, а також проводять щоденну поточну організацію дозвілля в клубі (вікторини, ігротеки, настільні ігри, майстерні, творчі справи тощо).

Кожен місяць річного плану Центру містить 1-2 комплекси заходів, участь у яких приймають представники усіх клубів.

Завдяки активній роботі педагогів-організаторів і методичної служби, оформився перелік загально клубних заходів, які закріпили за собою статус щорічних та традиційних для клубів.

Педагоги Центру постійно вдосконалюють та змінюють формати загально клубних заходів, підтримуючи, таким чином, інтерес вихованців до них.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГУРТКІВ, СЕКЦІЙ, ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Протягом 2012-13 навчального року в клубах працювало 104 групи в 56 гуртках різних напрямків: художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, науково-технічного, фізкультурно-спортивного та гуманітарного. Зокрема: 10 груп в 4-х гуртках - керівники працюють безпосередньо від Центру; 59 груп в 33-х гуртках - залучені спеціалісти бюджетного забезпечення, 35 груп в 19-ти гуртках - залучені спеціалісти позабюджетного забезпечення.

На жаль, лише 8% груп гуртків на території клубів проводяться спеціалістами, що є співробітниками Центру. Натомість у своїй роботі Центр намагається досягнути максимального насичення приміщень клубів гуртками різноманітних напрямів. Це вдається здебільшого за рахунок залучених спеціалістів бюджетного та позабюджетного забезпечення (ПНЗ міського та обласного підпорядкування, молодіжні громадські організації, волонтери, студенти ЧДПУ). Центр відчуває дуже гостру потребу в більшій кількості різнопрофільних штатних керівників гуртків, які б працювали безпосередньо в організації.

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

При Центрі працює відділ соціально-профілактичної роботи. Протягом місяця послугами відділу соціально-профілактичної роботи користується близько 100 дітей та підлітків, їх середня відвідуваність – близько 350-400 візитів на місяць.

Серед клієнтів відділу діти груп ризику з неблагополучних сімей, які потребують соціальної підтримки. Більшість дітей, що приходять у відділ, є підлітками, тобто знаходяться на етапі активного осмислення життєвих цінностей та вибору подальшого життєвого шляху. Клієнтам відділу постійно надаються психологічні та соціально-педагогічні консультації. Майже всі вихованці відділу потребують соціальної підтримки та посиленої педагогічної уваги.

Робота відділу ведеться за наступними напрямками:

Профілактичні заходи безпосередньо у відділі (цикли тренінгів, соціально-педагогічних заходів з формування менш ризикованих форм поведінки та залучення до здорового способу життя).

Надання індивідуальних та групових соціальних, педагогічних та психологічних консультацій клієнтам відділу.

Профілактичні заходи у навчальних закладах міста (працівниками відділу проведено цикл групових профілактичних занять для підлітків інших навчальних закладів, зокрема ЗОШ №30, 12 та школі-інтернаті).

Соціальні педагоги та психолог відділу протягом року за попередньою домовленістю з педагогами-організаторами клубів проводять профілактичні заходи у клубах.

Сприяння в оздоровленні дітей соціально-вразливих категорій населення м. Чернігова (спільно з відділом у справах сім’ї та молоді Чернігівської міської ради).

Сприяння в оформленні документів на видачу посвідчень багатодітним родинам (спільно з відділом у справах сім’ї та молоді Чернігівської міської ради).

СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ МІСТА

Однією з задач Центру є сприяння в діяльності організацій, що діють в сфері позашкільної освіти. Центр активно співпрацює з молодіжними та дитячими громадськими організаціями та установами; міськими та обласними організаціями та закладами, які працюють в сфері позашкільної освіти; міським управлінням освіти; відділом по фізичній культурі та спорту міської ради; ВНЗ міста, про що на період навчального року підписується близько 35 договорів про співпрацю.

Центр не лише надає змогу розширити спектр охоплення гуртками та секціями позашкільних закладів, інших районів міста, де вони не мають власного приміщення, а й значно урізноманітнює та насичує клуби різнопрофільними гуртками та секціями.

Центр в своїй роботі активно співпрацює з громадськими організаціями, що здійснюють свою діяльність у напрямку організації змістовного дозвілля дітей та підлітків, реалізації спільних проектів. Співпраця з Центром стала основою для роботи багатьох молодіжних та дитячих громадських організацій, для яких існувала проблема наявності приміщення для проведення занять з дітьми та молоддю, реалізації своєї статутної діяльності та здійснення спільних проектів.

У 2010-2013 роках спільно з Чернігівською міською молодіжною громадською організацією «Молодіжний Центр Арт – «МоЦАРТ» Центр реалізував 4 проекти: проект «Майстер-класи «Краса своїми руками» (2010 р.), проект «Група денного перебування «Мій клуб, моє місто, моя країна» (2011 р.), проект «Навчальні заняття «Новітні технології дозвілля» (2012 р.), проект «Комплекс ігротек «За крок від дому» (2013 р.).

Патрулі Чернігівської міської дитячої громадської організації Асоціації гайдів України «Полісяночка», які проводять навчальні заняття в клубах «Камертон», «Чайка», «Прометей», приймають активну участь у заходах Центру, зокрема, «Тижні добрих справ» та ін.

Інтелектуальні ігри та заняття Чернігівської міської молодіжної громадської організації «Клуб інтелектуальної молоді – «КІМ» проходять в клубі «Юність». При підтримці ГО «КІМ» три роки поспіль проводиться Міський дитячий інтелектуальний турнір з гри «Що? Де? Коли?», у якому беруть участь команди клубів та команди ЗОШ міста.

На базі клубів Центру постійно проходять педагогічну або соціально-педагогічну практику студенти ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка та ЧДТУ. Крім того, студенти залучаються до організації змістовного дозвілля в клубах як волонтери.

Підсумовуючи доповідь, керівник Центру підкреслив, що за 5 років роботи Центр накопичив певний обсяг надбань та досягнень, які в своїй сукупності якісно змінили організацію змістовного дозвілля в клубах за місцем проживання. Центр об`єднав в собі розрізнені клуби по всьому місту. клуби охоплюють майже всі мікрорайони міста, працюють в єдиному форматі, переслідують єдину мету, але при цьому вони зберегли свою індивідуальну специфіку.

Центр проводить активну діяльність по залученню дітей різних вікових категорій різних мікрорайонів міста до змістовного дозвілля. Цьому сприяє активна інформаційна кампанія в ЗМІ, співпраця зі школами міста, індивідуальна робота педагогів-організаторів, проведення єдиного дня відкритих дверей, поширення інформаційних флаєрів. Вже другий рік поспіль Центр на початку навчального року випускає оновлений та уточнений інформаційний флаєр про напрямки діяльності клубів Центру та гуртків. У 2011 році у Центра з’явився власний офіційний сайт - http://dozvillya.edukit.cn.ua/ , на якому можна знайти інформацію про клуби та їх адреси, новини та анонси заходів, безліч корисних методичних матеріалів.

У подальшому Центр планує розвивати напрямки та види роботи клубів за умов збереження профілю та основних засад їх діяльності через розвиток мережі гуртків, клубів, секцій, студій, творчих об’єднань, зокрема, таких, що відповідають запитам та потребам дітей міста на сучасному етапі для забезпечення їх змістовного дозвілля.

За інформацією Центру роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання
Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
3 (голосів: 0)
Попередня новина: Луцьк перебуває на 20-у ...
Наступна новина: Львівщина: відбудеться ...

КОМЕНТАРІ