Новини ГУ Міндоходів у Львівській області

Новини ГУ Міндоходів у Львівській області

12.12.13 21:42 0 1273
Податковий календар на грудень 2013 року

13 грудня, п’ятниця

Останній день подання
- звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад 2013 року суб’єктами господарювання, які не повинні подавати інформацію по дротових або бездротових каналах зв’язку;

Останній день сплати
- збору за провадження торговельної діяльності; діяльності з надання платних послуг; торгівлі валютними цінностями (з придбанням торгового патенту за січень 2014 року.


16 грудня, понеділок

Останній день подання
- заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з 1 кварталу 2014р. та розрахунку доходу за попередній календарний рік


20 грудня, п’ятниця

Останній день подання
- податкової декларації з ПДВ за листопад 2013 року, платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
- копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді за листопад усіма платниками ПДВ;
- звіту про суми нарахованої зарплати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов”язкове державне соціальне страхування за листопад 2013 року ( форма №Д4 (місячна);
- декларації акцизного податку за листопад 2013 року;
- розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за листопад 2013 року;
- розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за листопад 2013 року;
- податкової декларації з плати за землю (земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності) за листопад 2013 року платниками, які обрали місячний строк звітування.
- заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з 1 кварталу 2014 року

Останній день сплати:
- авансового внеску з єдиного податку за грудень платниками, віднесеними до першої та другої груп;.
- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за листопад (крім гірничих підприємств);


30 грудня, понеділок

Останній день сплати:
- авансових внесків з податку на прибуток за грудень;
- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад;
- ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
- акцизного податку за листопад;
- збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за листопад;
- плати за землю за листопад;
- збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за листопад;
- збору за користування радіочастотним ресурсом України за листопад;
- фіксованого сільськогосподарського податку за листопад;
- збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію за листопад.



Транзит транспортних засобів особистого користування

ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області повідомляє, що громадянам дозволяється ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту через митну територію України за умови їх письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу.
Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом (ст.95 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI). Для автомобільного транспорту строк транзитних перевезень становить 10 діб, а в разі переміщення в зоні діяльності одного митного органу – 5 діб (ст.381 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI).


Ведення книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді

ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області інформує, що фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – самозайняті особи), повинні вести Книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга).
Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді.
У разі обрання самозайнятою особою ведення Книги в електронній формі:
1) самозайнята особа зобов’язана:
- отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованими центрами сертифікації ключів, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді,
- укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом,
- сформувати заяву на отримання Книги і надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку (з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством);
2) контролюючий орган за місцем податкового обліку реєструє заяву самозайнятої особи на отримання Книги у реєстрі поданих заяв та протягом 3 робочих днів формує і надсилає самозайнятій особі повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера Книги та дати її реєстрації;
3) після отримання самозайнятою особою повідомлення про реєстрацію Книги така особа здійснює операції з її ведення згідно з Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат;
Форма Книги обліку доходів і витрат та Порядок її ведення затверджені наказом Міндоходів України від 16.09.2013 року № 481, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 01.10.2013 1686/24218.


При продажі власної c/г продукції потрібно мати довідку про наявність відповідних земельних ділянок
ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області нагадує громадянам – продавцям власної сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва на ринках, ярмарках про необхідність отримання відповідних дозвільних документів, довідок про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку.

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього відповідних земельних ділянок. Оригінал цієї довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення її дії. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.


Право фізичної особи на отримання доходу без оподаткування від податкового агента при продажу с/г
ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області роз’яснює порядок отримання та використання Довідки про право фізичної особи на отримання без оподаткування доходу від податкового агента при продажу сільгосппродукції.

Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку видається безоплатно сільською, селищною, міською радою особисто власнику сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки) у 10-денний строк з дня звернення за місцем проживання або місцем розташування земельної ділянки на підставі письмової заяви, якщо сільськогосподарська продукція вирощується (виробляється) ним на земельних ділянках, наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України для:
- ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено у результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю);
- будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок);
- ведення садівництва;
- індивідуального дачного будівництва.
Детальну інформацію щодо оподаткування доходів платники можуть отримати, звернувшись до центру обслуговування платників податків у місті Львові за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.



Подовжено термін формування податкового кредиту з ПДВ за заявою

З 1 січня 2014 року право на подання покупцем заяви із скаргою на постачальника подовжено до 60 календарних днів наступних за граничним терміном подання податкової декларації за звітний період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення, реєстрації.

Якщо продавець товарів/послуг відмовляється надати податкову накладну або порушує порядок її заповнення або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, то покупець таких товарів чи послуг має право додати до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого постачальника.

Заява подається за формою згідно з додатком 8 (Д8) декларації з ПДВ. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв”язку з придбанням таких товарів/послуг. Також можна додати копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бух облік, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
Подання заяви та копій вказаних документів є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту.
З першого числа наступного року у пункті 201.10 статті 201 Податкового кодексу України з”явиться спеціальна норма: право поскаржитися на постачальника, який відмовився виписати податкову накладну або порушив порядок її заповнення, реєстрації в Єдиному реєстрі, зберігається за покупцем протягом 60 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Ведення цієї норми передбачено у пункті 43 (щодо змін до статті 201розділу V Податкового кодексу України) Закону України від 24.10.2013р. №657- VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень».



Заповнювати платіжки слід по-новому

Наказом від 22 жовтня 2013 року №609 Міндоходів України затвердило Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення помилково або надміру зарахованих коштів на заміну раніше діючого Порядку №817.
Новий Порядок доповнено позиціями щодо сплати єдиного соцвнеску (ЄСВ) та митних платежів.
Найважливішими новаціями у процедурі заповнення платіжних документів на переказ коштів у разі сплати бюджетних платежів є зміна алгоритму заповнення поля „Призначення платежу” у полі №3. Раніше у ньому вказувалися реквізити лише в разі сплати зобов’язань за третіх осіб. Відтепер в полі №3 вказується один з власних реквізитів платника податку, який здійснює перерахування платежів:
- код ЄДРПОУ платника податку (повинен мати 8 цифр, якщо цифр менше 8, то зліва доповнюється нулями до 8 цифр). У разі здійснення юридичною особою сплати за відокремлений підрозділ друкується код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, за який здійснюється така сплата;
- ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта громадянина України (у разі відмови платника податків від одержання реєстраційного номера);
- реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється Міндоходів (завжди має 9 цифр).
У разі самостійної сплати платником податку нарахованих бюджетних платежів або за актами перевірок - поля №5, №6, №7 не заповнюються.
Якщо здійснюється перерахування платежів за висновками органу Міндоходів (перекидка з одного платежу на інший; повернення надміру сплачених до бюджету платежів; перерахування з бюджету відшкодування ПДВ та інше), то в полі №5 заповнюється дата висновку органу Міндоходів та в полі №6 – номер висновку.
Якщо здійснюється погашення податкових векселів грошовими коштами, то в полі №7 зазначається номер податкового векселя.
Список кодів видів сплати також зазнав змін. Хоча найбільш використовувані коди не змінилися, до списку додано нові коди:
(128 та 160-161), що застосовуються при сплаті грошових зобов’язань, визначених за результатами перевірок;
(350-359) за митними платежами;
(054-057) погашення сум податкового боргу;
(017-019,139) надходження коштів від платників податків, щодо яких порушено справу про банкрутство.
При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.
Новий Порядок набрав чинності з 26 листопада 2013 року.



У грудні збільшується розмір мінімального єдиного соціального внеску

Для суб’єктів малого підприємництва, які обрали спрощену систему оподаткування розмір єдиного соціального внеску визначається відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування “ із змінами та доповненнями, у розмірі 34,7 відсотка від суми, що визначається такими платниками самостійно. При цьому, розмір суми єдиного соціального внеску не може бути більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску встановленої законом та не може бути меншим від суми мінімального внеску. Розмір мінімального єдиного соціального внеску визначається із розміру мінімальної заробітної плати.
З 1 грудня 2013 року розмір мінімальної заробітної плати становить 1218 гривень, відповідно мінімальний розмір єдиного внеску становить:
Для суб’єктів господарювання – спрощенців, які сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі 34,7 відсотка становить – 422,65 грн.,
Для тих, хто бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому соціальному страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які вчинили втрату працездатності і сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі 36,21 відсотка, розмір єдиного соціального внеску становить –441,04 гривні.
Приватні підприємці - хто бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому соціальному страхуванні за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі 38,11 відсотка від бази нарахування єдиного соціального внеску, мінімальний розмір єдиного внеску з 1 грудня становить – 464,18 гривні.


Майже 340 тис. грн. сплачено до бюджету водокористувачами Сихівського району

За одинадцять місяців 2013 року до Державного бюджету за спеціальне використання води платниками Сихівського району міста Львова перераховано 339,9 тис гривень.
Всього на обліку в ДПІ у Сихівському районі Головного управління Міндоходів у Львівській області перебуває 294 платників збору за спеціальне використання води, в тому числі 154 юридична особа та 140 фізичних осіб-підприємців.



До місцевого бюджету Сихівського району надійшло понад 33 млн. грн. плати за землю.

За 11 місяців 2013 року до місцевого бюджету району надійшло 33693,59 тис. грн. плати за землю.
Станом на 01.12.2013 року на обліку в ДПІ у Сихівському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області перебуває 1211 землекористувачів, в тому числі:
фізичні особи – 639, з них: 366 власники земельних ділянок та 273 орендарі земельних ділянок.
юридичні особи – 572, з них: 334 власники земельних ділянок та 238 орендарі земельних ділянок.



Звіт щодо розгляду запитів на публічну інформацію ДПІ у Сихівському районі міста Львова протягом 11 місяців 2013 року

З початку року до ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області надійшло 20 запитів на отримання публічної інформації.
Найбільше запитів надіслали громадяни – 9, від організацій надійшло – 3, від фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – 8.
На всі запити надані відповіді відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Найчастіше запитувачі зверталися до ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області, зокрема з проханням надати інформацію щодо реєстраційних даних платників податків; відомостей про третіх осіб; відомостей про себе.
Нагадуємо, що запит на інформацію до ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області можна надіслати поштою за адресою: 79003, м.Львів, вул.Стрийська, 35; електронною поштою на скриньку publicinfo50@sta.lviv.ua; зателефонувавши (032) 297-37-29.



«Пульс» - дієвий зворотний зв’язок

За січень-листопад 2013р. до ДПІ у Сихівському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області надійшло 10 інформаційних запитів, з них від представників юридичних осіб - 7, від фізичних осіб-підприємців - 3.
Запитувачів цікавили питання щодо роботи Міндоходів, електронної та податкової звітності, реєстрації платників ПДВ, отримання довідок.
Кожен громадянин отримав зворотний дзвінок з інформацією про вжиті заходи. Всі запити були оперативно розглянуті протягом одного дня та вирішені по суті. Претензій у заявників не було.



З початку року до ДПІ у Сихівському районі м. Львова надійшло 25 звернень громадян

Більше половини заяв стосувалися питання оподаткування доходів від здійснення підприємницької діяльності – 14 звернень, інші питання – 11.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.
На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.


В Сихівському районі міста Львова 221 платник збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

За січень-листопад 2013 року вони сплатили до бюджету 1707,6 тис. грн. цього збору.
ДПІ У Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області нагадує, що платниками збору є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво. Ставка збору складає 1,5% від виручки, отриманої на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплати у грошовій формі.
Відповідно до статті 297 Податкового кодексу України від сплати збору звільняються приватні підприємці – платники єдиного податку при роздрібному продажу пива та столових вин.



Змінено Порядок заповнення платіжних документів

З 26 листопада кожен платник, сплачуючи податки, збори, митні платежі, єдиний внесок, обов’язково має заповнювати всі поля реквізиту "Призначення платежу". Сплата за кожним видом платежу та за кожним кодом виду сплати має оформлятися окремим документом на переказ (наказ Міндоходів від 22.10.2013 №609).

Детальніше ознайомитися з Порядком заповнення документів та списками кодів видів сплати можна на веб-порталі Міндоходів (minrd.gov.ua). У разі виникнення запитань звертайтеся в Центри обслуговування платників податків у місті Львові.



Довідку про відсутність податкового боргу видається за новим Порядком

Міністерство доходів та зборів України, наказом від 10.10.2013 р. № 567, затвердило Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.
Довідка видається безкоштовно на підставі заяви платника податків за основним місцем його обліку. Строк видачі - не більше 5 робочих днів, з дня отримання органом доходів і зборів заяви платника податків.
Довідка може бути видана як в паперовому, так і в електронному вигляді.
Орган доходів і зборів визначає наявність/відсутність у платника податків податкового боргу на дату формування Довідки з урахуванням наявності/відсутності такого боргу в інформаційних системах органів доходів і зборів за основним та неосновним місцем обліку платника податків.
За наявності у платника податків податкового боргу органом доходів і зборів готується лист платнику податків (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо видачі Довідки, який надсилається на адресу платника податків.



Майже 340 тис. грн. сплачено до бюджету водокористувачами Сихівського району

За одинадцять місяців 2013 року до Державного бюджету за спеціальне використання води платниками Сихівського району міста Львова перераховано 339,9 тис гривень.
Всього на обліку в ДПІ у Сихівському районі Головного управління Міндоходів у Львівській області перебуває 294 платників збору за спеціальне використання води, в тому числі 154 юридична особа та 140 фізичних осіб-підприємців.
Нагадаємо, платниками збору є водокористувачі – суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.



До місцевого бюджету Сихівського району надійшло понад 33 млн. грн. плати за землю.

За 11 місяців 2013 року до місцевого бюджету району надійшло 33693,59 тис. грн. плати за землю.
Станом на 01.12.2013 року на обліку в ДПІ у Сихівському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області перебуває 1211 землекористувачів, в тому числі:
фізичні особи – 639, з них: 366 власники земельних ділянок та 273 орендарі земельних ділянок.
юридичні особи – 572, з них: 334 власники земельних ділянок та 238 орендарі земельних ділянок.


Інформаційно-комунікаційний сектор
ДПІ у Сихівському р-ні м.Львова
ГУ Міндоходів у Львівській області
Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
3 (голосів: 0)
Попередня новина: Новини ГУ Міндоходів в ...
Наступна новина: У листопаді на Львівщині ...

КОМЕНТАРІ