Вийшов з друку НМК «Історія Православ’я в Україні»

Вийшов з друку НМК «Історія Православ’я в Україні»

03.11.11 14:06 0 1737
Із благословення Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, інформаційно-видавничий центр УУБА – КаУ вийшов друком навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни «Історія Православ’я в Україні» у співавторстві ректора Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету професора, архімандрита Віктора (Бедь) та проректора з богословської науково-дослідної роботи академії та університету доцента, архімандрита Арсенія (Бочкарь).

Як повідомляє прес-служба УУБА-КаУ, видання затверджено на спільному засіданні кафедри історії Церкви та держави УУБА – КаУ та схвалено на засіданні богословсько-видавничої комісії академії і рекомендовано до друку Вченою радою академії та університету.

НМК «Історія Православ’я в Україні» був рецензований:

– Архієпископом Олександром (Драбинко), доктором богослов’я, секретарем Предстоятеля Української Православної Церкви, головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви.

– Єпископом Іларієм (Шишковським), доктором богослов’я, доцентом, головою Комітету з біоетики та етичних питань при Священному Синоді Української Православної Церкви.

– Бебиком Валерієм Миколайовичем, доктором політичних наук, професором, головою робочої групи з суспільних комунікацій Громадської гуманітарної ради при Президентові України.

– Протоієреєм Сергієм Скубченком, доктором богослов’я, доцентом, директором Інституту духовно-етичного розвитку особистості Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, керівником навчально-методичного сектора Синодального відділу Української Православної Церкви з питань пастирської опіки козацтва України та духовно-фізичного виховання молоді.

Навчально-методична розробка містить вступ, навчально-тематичний план, програмовий матеріал поданих за модульним принципом організації навчального процесу, тематику, плани та рекомендовану літературу до семінарських занять, контрольні завдання, довідкові матеріали, ситуативні та тестові завдання, дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів, а також список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни «Історія Православ’я в Україні» .

Для поліпшення вивчення та освоєння матеріалу автори поділили дисципліну «Історія Православ’я в Україні» за наступною логіко-змістовною схемою:

– Вступ до предмету «Історія Православ’я в Україні»;

– Історія Церкви Христової на давньоукраїнських землях від зародження християнства до заснування Київської Церкви на Русі;

– Християнство на Русі за часів правління династії Рюриковичів та розквіту Києва, як політичного центру давньоукраїнської держави (882 – 1240 рр.);

– Діяльність Української Православної Церкви в період розквіту давньоукраїнської держави – Галицько-волинського князівства (Королівства Галицького) (1199–1349 рр.);

– Діяльність Київської Церкви (Української Православної Церкви) за часів входження Русі до складу Федеративної держави – великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського (середина XIV ст. – 1569 р);

– Українська Православна Церква за часів зародження козацтва та національно-визвольної боротьби українського народу від панування Речі Посполитої (Польщі) (1569–1657 рр.);

– Українська Православна Церква та Українська Гетьманська держава (1657–1709 рр.);

– Історичний розвиток Православ’я на українських землях після розподілу України між Московською державою (Російською імперією) та Польщею (Річчю Посполитою) та Австро-Угорською імперією в умовах чужоземного гніту (1709–1917 рр.);

– Розвиток Православ’я в Україні та на українських землях з 1917 по 1990 рр. ХХ століття;

– Діяльність та розвиток української Православної Церкви та розвиток Православ’я після відновлення церковної та державної незалежності України (з 1990 року до поч. ХХ ст.).

Навчально-методичний комплекс розрахований для студентів денної форми навчання галузі знань 02030 «Гуманітарні науки», напрям підготовки 6.020301 «Філософія»; 6.020304 «Богослов’я»; спеціальність: 8.030103 «Богослов’я (теологія)».

Напрацювання НМК буде корисним для викладачів, студентів вищих духовних та гуманітарних навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться питаннями історії розвитку Православ’я на теренах України.

Богословська освіта і наука в Україні
Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
3 (голосів: 0)
Попередня новина: Протоієрей Георгій ...
Наступна новина: На Рівненщині центри ...

КОМЕНТАРІ