Івано-Франківщина: Про  організацію роботи в області центру екстреної  невідкладної медичної допомоги

Івано-Франківщина: Про організацію роботи в області центру екстреної невідкладної медичної допомоги

18.01.13 14:14 0 1155
Державна політика в галузі охорони здоров’я спрямована на послідовне реформування і передбачає створення системи екстреної медичної допомоги за кращими світовими зразками.

1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про екстрену медичну допомогу», який передбачає створення єдиної системи оповіщення, реорганізацію усіх розрізнених медичних структур у єдиний центр, якісне навчання медичного персоналу та інших категорій громадян, покращення надання медичної допомоги через впровадження і контроль за дотриманням сучасних медичних протоколів, якісне покращення матеріальної бази.

Реформування екстреної медичної допомоги передбачається за такими основними напрямками:

Ø Створення і діяльність єдиного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, оперативно-диспетчерської служби та формування єдиного медичного простору у межах області.

Область стане єдиним медичним простором і допомогу хворому надаватиме та бригада екстреної (швидкої) допомоги, яка в той момент буде знаходитись найближче до пацієнта. Це зменшить час доїзду бригадидо пацієнта і покращить якість надання екстреної медичної допомоги населенню області.

Ø Реорганізація догоспітальної допомоги, розділення екстреної та швидкої медичної допомоги.

Ø Створення мережі станцій, підстанцій, відділень, пунктів постійного та тимчасового перебування за принципом госпітальних округів. Паралельно утворення закладів первинної медико-санітарної допомоги дозволить знизити навантаження на підрозділи екстреної медичної допомоги в плані обслуговування пацієнтів з категорії «неекстрених».

У більшості країн світу структуру системи охорони здоров'я становлять первинна медико-санітарна допомога та спеціалізована допомога. При цьому заклади первинної допомоги надають до 90 % загального обсягу медичної допомоги.

На в Україні на первинному рівні починають і закінчують лікування лише до 30% пацієнтів у містах і до 50% пацієнтів у сільській місцевості.

Нераціональна організація первинної допомоги та її недостатнє фінансування призвели до втрати комплексності та поступовості у наданні медичної допомоги, формального підходу до здійснення профілактики та диспансерної роботи. Як наслідок, спостерігаються високі рівні пізнього виявлення тяжких хвороб та ускладнень хронічних захворювань, що зумовлює надмірну потребу у дорогому спеціалізованому лікуванні.

Ø Навчання та кадрове забезпечення.

У 2011 році з числа випускників вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчались за державним замовленням, у заклади охорони здоров'я пілотних регіонів на посади лікарів станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги направлено 36 випускників.

Ø Інтеграція догоспітального та госпітального етапів порятунку та лікування потерпілих та пацієнтів при невідкладних станах шляхом створення лікарняних відділень екстреної медичної допомоги.

Ø Удосконалення міжгоспітальної допомоги, екстреної спеціалізованої консультаційної допомоги та рівневого лікування.

Що зроблено на ?

1. Розпорядженням облдержадміністрації від 23.11.2012 р. № 848 «Про заходи щодо реалізації в області Закону України «Про екстрену медичну допомогу» доручено головам місцевих адміністрацій до 15.12.2012 року внести на розгляд сесій районних та міських рад питання щодо реорганізації станцій, відділень швидкої медичної допомоги шляхом передачі кадрових, матеріально-технічних, транспортних і фінансових ресурсів з комунальної власності територіальних громад районів і міст обласного значення у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області; На сьогоднішній день лише Тлумацька, Городенківська та Снятинська районні ради прийняли рішення про передачу цілісних майнових комплексів та кадрово-матеріальних ресурсів у спільну власність територіальних громад.

2. Департаментом охорони здоров’яоблдержадміністрації розроблено проект обласної програми створення системи екстреної медичної допомоги на 2013 -2017 роки.

3. Рішенням обласної ради від 28 грудня 2012 року № 799-20/2012 утворено обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, затверджено Статут, призначено керівника центру. На реєстрацію новоствореного центру відведено один місяць.

4. Головою обласної ради підписано угоди про фінансування місцевих (районних) служб швидкої допомоги на перехідний період з обласного бюджету.

Фінансування реформи екстреної медичної допомоги держава поклала на обласний бюджет. Рекомендований рівень – близько 10% зведеного бюджету на медицину. На сьогоднішній день передбачено близько 73 млн. гривень, які надаються швидкій допомозі на місцях шляхом цільових субвенцій з обласного бюджету після підписання відповідних фінансових угод між радами. Реальна потреба видатків на 2013 рік для виконання передбачених Урядом кроків створення системи екстреної медичної допомоги в області становить близько 150 млн. гривень.

Проблеми

1.Зволікання місцевих рад у вирішення питання передачі цілісних майнових комплексів та кадрово-матеріальних ресурсів як компонентів

єдиної системи у спільну власність територіальних громад Івано-Франківської області. Зокрема, невирішене питання щодо Івано-Франківської станції швидкої і невідкладної медичної допомоги гальмує процес створення на її базі центральної оперативно-диспетчерської служби.

2. Відсутність належного приміщення для розміщення структурних підрозділів центру екстреної медичної допомоги.

3. Недостатнє матеріальне забезпечення існуючих структур швидкої допомоги, відсутність сучасного обладнання, зношеність парку автотранспорту близько 90%.

4. Недостатня кількість кваліфікованих кадрів та обмежений кадровий ресурс.

5. Критично недостатнє фінансування: не передбачено коштів на створення і розвиток основних структурних підрозділів центру екстреної медичної допомоги (зокрема – оперативно-диспетчерської служби, навчально-тренувального центру, придбання автомобілів і обладнання, спецодягу для персоналу).

Модернізація первинної мережі надання медичної допомоги передбачена Планом заходів головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації до 2014 року з утворенням в області 21 центру первинної медико-санітарної допомоги як юридичних осіб з самостійним фінансуванням, в т.ч. з кількістю на січень 2013 р. - 12 центрів (57%), на лютий 2013 р. - 16 центрів (77%), до кінця 2013 р. - 21 центр (100%). Центри первинної медико-санітарної допомоги будуть відкриті в кожному районному центрі та місті обласного значення: в районах, мм. Болехові і Яремчі - по одному центру, в мм. Коломиї і Калуші - по 2 центри, в м.Івано-Франківську - 3 центри. З урахуванням вимог і розмірів місцевих бюджетів на 2013 рік додаткові адміністративні витрати для створення центрів первинної медико-санітарної допомоги не заплановані, хоча потреба у них є і такі розрахунки проведені в кожному районі.

Ситуація в області щодо створення центрів напружена. Ми на ще не створили жодного центру первинної медико-санітарної допомоги, в той час, як наші сусіди тернополяни, рівненці мали вже на грудень 2012 р. відповідно по 6-8 центрів і в січні 2013 р. планують завершити цю роботу. У Чернівецькій області вже приступили до відкриття центрів і мають пакети розробленої документації на усі райони. Відповідно до чинних документів до березня 2013 року робота щодо створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх областях має бути завершеною.

Гальмують в деякій мірі цю роботу районні ради.

В 9 районах (містах) області сесії районних (міських) рад, де планувались розгляди цього питання, були призначені лише на грудень, в більшості з них на кінець грудня (Рогатин, Галич, Городенка, Косів, Богородчани, Рожнятів, Надвірна, Яремче).

В Богородчанах, Галичі, Калуші, Рожнятові і Рогатині районні ради не прийняли конкретних рішень щодо створення центрів.

В 4 районах районні ради прийняли рішення про створення центрів в структурі центральних районних лікарень з наступним (2013-2014 рр.) переводом на юридичні особи (Долина, Тлумач, Снятин, Болехів), що докорінним чином не правильно і не відповідає поставленим завданням. Лише Верховинська, Городенківська, Коломийська, Надвірнянська і Тисменицька районні ради прийняли рішення про створення центрів як юридичних осіб, проте в деяких районах у пізніші від доведених термінів: Верховина і Тисмениця (2013 рік - І квартал), Городенка (2013 рік - ІІІ квартал), Коломия (2013 рік - ІVквартал).

Проблемні питання створення

центрів первинної медико-санітарної допомоги

1. Деякий супротив громадськості, органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів.

2. Невідповідність підзаконних актів чинному законодавству в окремих питаннях, зокрема в частині термінів здійснення реформ. В законах України 2011 р. - одні терміни, документах Президента, Уряду, МОЗ України, рішеннях Ради регіонів – інші.

3. Неготовність соціально-економічного розвитку села до забезпечення належного стану сільської медицини, в т.ч. щодо забезпечення соціальних ініціатив у кадровому аспекті, внаслідок чого існує дефіцит лікарів загальної практики - сімейної медицини на селі.

4. Відсутність фінансово-економічної підтримки реформ у непілотних регіонах, в т.ч. при створенні центрів первинної медико-санітарної допомоги - юридичних осіб, де фінансові органи не дозволяють зареєструвати жодної додаткової посади, не кажучи вже про дооснащення апаратурою, забезпеченість транспортом, розвиток соціальних ініціатив.

5. Невідповідність існуючих і необхідних ресурсів нормативно-правовій базі реформування охорони здоров’я, наприклад, неможливість дореєстрації необхідних штатних посад у створюваних центрах, хоча це передбачено нормативними документами МОЗ.

6. Труднощі з відокремленням частини комунальної власності районних/міських лікарень, на базі якої створюються центри первинної медико-санітарної допомоги, відсутність для цього окремих приміщень у більшості лікувальних закладів, де поліклініки і стаціонарні відділення розміщені у одному корпусі.

Директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Роман Мельник.

Про це повідомили у Івано-Франківській обласній державній адміністрації
Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
3 (голосів: 0)
Попередня новина: Івано-Франківщина: Про ...
Наступна новина: Безхозний туризм, або чому ...

КОМЕНТАРІ