Рівненське відділення Національної академії внутрішніх справ запрошує на навчання

Рівненське відділення Національної академії внутрішніх справ запрошує на навчання

06.03.13 14:36 0 1085
Національна академія внутрішніх справ – один із провідних вищих навчальних закладів у державі та системі МВС України, який має понад 90-річний досвід підготовки правознавців та психологів. За заочною формою навчання підготовку фахівців-юристів здійснює навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання НАВС, який став справжньою кузнею висококваліфікованих кадрів для органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів, державних та приватних структур.

У 2013 році Рівненське відділення навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ відзначає своє 10-річчя. Саме наказ МВС України від 7 березня 2003 року № 218 став відправною точкою в історії його створення та становлення. З червня 2006 року навчальний заклад очолює кандидат юридичних наук підполковник міліції Людмила Станіславівна Хмуровська.

У відділенні за заочною формою навчання здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти за двома напрямами:

- із числа працівників органів внутрішніх справ (на умовах окремого договору з працівниками ОВС), термін навчання – 5 років;

- із числа цивільних осіб (за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб), термін навчання – 5 років.

Відділення також здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» із числа цивільних осіб та працівників ОВС. Форма навчання – заочна. Термін навчання – 1 рік.

Рівненське відділення має необхідну матеріально-технічну базу для забезпечення навчально-виховного процесу. У місцевій «скарбниці юридичного слова» нараховується близько дев’яти тисяч примірників навчальної та методичної літератури, що цілком та повністю задовольняє потребу слухачів і студентів. Бібліотечний фонд Рівненського відділення ННІЗДН НАВС постійно оновлюється за рахунок підручників і посібників провідних науковців Національної академії внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладів нашої держави.

Перший набір майбутньої юридичної еліти – 53-х цивільних осіб та 64-х слухачів з числа працівників ОВС – відділення здійснило у 2003 році. Слід зауважити, що з часом усе більше правоохоронців бажають здобувати юридичну освіту у цьому ВНЗ. І якщо з дня відкриття відділення тут навчалися переважно офіцери, то чимало слухачів носять на форменому одязі сержантські погони, мріючи про кар’єрний ріст.

Навчальний процес у відділенні забезпечують досвідчені науково-педагогічні працівники кафедр академії та провідні фахівці вищих навчальних закладів Рівненщини, установ і організацій, які мають науковий ступінь кандидата та доктора наук. Усі вони, перш за все, прагнуть дати студентам та слухачам повноцінні знання з навчальних дисциплін в обсязі програми, прищепити їм навички умілого застосування теоретичних положень у ході практичної діяльності, сформувати переконаність у тому, що із закінченням навчального закладу не закінчується процес пізнання, що тільки безперервне удосконалення своїх знань, збагачення їх досягненнями теорії та практики – ключ до успіху у діяльності кожного юриста.

Між іншим, навчаються у Рівненському відділенні не лише під час лекцій, семінарських та практичних занять. Навіть на перервах студентам та слухачам є про що поспілкуватися: поділитися досвідом чи запитати поради. Не дивно, що у цих стінах завжди панує дружня атмосфера взаєморозуміння і поваги.

Невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців за заочною формою є навчальна практика студентів 4-го курсу та стажування студентів, які здобувають ОКР «спеціаліст» на базі ОКР «бакалавр», в одному з територіальних структурних підрозділів Міністерства юстиції України. І приємно відзначити, що з кожним роком лише збільшується кількість тих, хто під час навчання працевлаштовується за фахом та знаходить себе в омріяній з дитинства професії.

Слухачі та студенти відділення щорічно беруть активну участь у науково-практичних конференціях НАВС, з яких часто повертаються із почесними грамотами та нагородами.

Колектив відділення може по-справжньому пишатися своїми випускниками, які нині працюють у всіх правоохоронних органах та різних галузях не лише Рівненської області або перебувають на заслуженому відпочинку, залишивши по собі теплі відгуки колег та підлеглих… Загалом за час існування відділення диплом правознавця отримали 267 слухачів та 228 студентів.

Зважаючи на все це, є всі підстави стверджувати, що Рівненське відділення ННІЗДН НАВС успішно виконує своє основне завдання – здійснює підготовку кваліфікованих правників, які наділені зрілістю розуму, незалежністю суджень та сповнені відповідальності перед суспільством і власним сумлінням.

Інформація для вступників

Відбір кандидатів на навчання із числа працівників органів внутрішніх справ (військовослужбовців ВВ МВС України), які бажають здобувати вищу освіту на умовах окремого договору з працівниками ОВС, та оформлення їх навчальних справ здійснюють підрозділи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ та внутрішніх військ.

Прийом документів для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти проводиться за умови надання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (оригіналів або завірених копій), виданих у 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 та 2013 роках з дисциплін:

1) Історія України (профільна дисципліна) – не менше 140 балів;

2) Українська мова та література – не менше 124 балів;

3) Іноземна мова або математика – не менше 124 балів.

Кандидати на навчання, які здобули повну загальну середню освіту в 2007 році і раніше або звільнилися зі строкової військової служби у 2013 році, особи рядового та начальницького складу ОВС, військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір – за кількістю балів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або за кількістю балів конкурсних випробувань (екзаменів) з Історії України, Української мови та літератури та Іноземної мови.

Кандидати на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на базі ОКР «бакалавр» складають вступний екзамен з Теорії держави та права.

Закінчення прийому навчальних справ працівників ОВС на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – 27 липня 2013 року.

Закінчення прийому навчальних справ працівників ОВС на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – 24 серпня 2013 року.

Строки проведення вступних випробувань (екзаменів) для вступників із числа працівників ОВС:

7-12 серпня 2013 року – на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на умовах окремого договору з працівниками ОВС;

4-6 вересня 2013 року – на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на умовах окремого договору з працівниками ОВС.

Прийом та оформлення документів вступників, які бажають навчатися за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, проводиться безпосередньо у відділенні.

Вступники на навчання для здобуття ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» особисто подають:

- заяву про вступ до академії;

- медичну довідку за формою 086-о;

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (атестат, диплом) і додаток до нього – оригінали або завірені копії.

- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см на матовому папері;

- копію паспорта (стор. 1, 2, 11);

- документи, які підтверджують право на пільги при зарахуванні, – оригінали або завірені копії.

- вступники на базі повної загальної середньої освіти – сертифікати ЗНО (оригінали або завірені копії) із визначених навчальних дисциплін:

1) Історія України (профільна дисципліна) – не менше 140 балів;

2) Українська мова та література – не менше 124 балів;

3) Іноземна мова або математика – не менше 124 балів.

Прийом документів у відділенні проходитиме:

- з 13 липня по 13 серпня (16 серпня для осіб, які не складають вступних випробувань) 2013 року – на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;

- з 8 серпня по 8 вересня 2013 року – на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Строки проведення вступних випробувань (екзаменів) для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб:

- 13-16 серпня 2013 року – на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;

- 9-11 вересня 2013 року – на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Право складати вступні екзамени з Історії України, Української мови та літератури та Іноземної мови безпосередньо в Національній академії внутрішніх справ, не проходячи зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, мають категорії вступників із числа:

- громадян України, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

- військовослужбовців, звільнених зі строкової військової служби у 2013 році;

- військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;

- осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів 1 та 2 груп, дітей-інвалідів).

Вступники можуть подавати до приймальної комісії сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, видані у 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 та 2013 роках.

Вступники на навчання для здобуття ОКР «спеціаліст» складають вступний екзамен з дисципліни Теорія держави та права.

Чекаємо на Вас за адресою: м. Рівне, вул. Вербова, 39.

Довідки за телефонами: (0362) 45-19-00, 62-21-03, 67-94-97.

Вичерпну інформацію про Національну академію внутрішніх справ Ви можете відшукати на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу http://www.naiau.kiev.ua та веб-сайті навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання http://www.naiau.kiev.ua/nnizdn_site/

Адреса електронної поштової скриньки Рівненського відділення ННІЗДН НАВС: rv-navs@mail.ru
За повідомленням УМВС України у Рівненській області
Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
3 (голосів: 0)
Попередня новина: На Львівщині у Дрогобичі ...
Наступна новина: На Житомирщині кількість ...

КОМЕНТАРІ