На Тернопільщині чи можна „спрощенцю” торгувати автомобілями

На Тернопільщині чи можна „спрощенцю” торгувати автомобілями

02.06.13 20:56 0 844
Відповідно до положень Податкового кодексу основними засобами є матеріальні активи, у тому числі запаси ко­рисних копалин наданих у ко­ристування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомо­більних доріг загального корис­тування, бібліотечних і архів­них фондів, матеріальних акти­вів, вартість яких не перевищує 2500 грн., невиробничих основ­них засобів і нематеріальних ак­тивів), що призначаються плат­ником податку для використання у господарській діяльності такого платника, вартість яких переви­щує 2500 грн. і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати вве­дення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

При продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку доходом платника є різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Обмеження щодо можливості обрання спрощеної системи опо­даткування залежить, зокрема, від виду економічної діяльності. Платниками єдиного податку не можуть бути суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здій­снюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних то­варів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях до 20 л та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роз­дрібним продажем пива та столо­вих вин). Підакцизні товари (продук­ція) — товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим кодексом встановлено ставки акциз­ного податку.

До підакцизних товарів належать також авто­мобілі легкові, кузови до них, при­чепи та напівпричепи, мотоцикли. Отже, спрощену систему оподаткування не можуть застосовувати суб'єкти господарювання, які здій­снюють діяльність з продажу авто­мобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мото­циклів, тобто підакцизних това­рів, що відповідають класам 50.10 та 50.40, 45.11 та 45.40 розділу 45 ДК 009:2010.

Про це повідомив медіа-центр ДПС у Тернопільській області
Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
3 (голосів: 0)
Попередня новина: На Тернопільщині ...
Наступна новина: На Буковині рятувальники ...

КОМЕНТАРІ