В Івано-Франківській області нацбанк надав роз’яснення стосовно дотримання фізичними особами вимог законодавства щодо проведення розрахунків у безготівковій формі на суму більше 150 000 грн.

В Івано-Франківській області нацбанк надав роз’яснення стосовно дотримання фізичними особами вимог законодавства щодо проведення розрахунків у безготівковій формі на суму більше 150 000 грн.

07.09.13 12:25 0 852
Якщо сума договору купівлі-продажу, що укладається між фізичними особами, перевищує 150 000 грн., то нотаріус має здійснювати посвідчення такого договору після того, як переконається, що сторонами дотримано вимогу про проведення розрахунків у безготівковій формі.

У безготівковій формі мають здійснюватися платежі на загальну суму договору незалежно від розміру кожного платежу.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки за договором купівлі-продажу на суму, що перевищує 150 000 грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, унесення та/або перерахування коштів на поточний рахунок отримувача (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Підтвердними документами про проведення розрахунків у безготівковій формі є:

1) Під час переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи - покупця на поточний рахунок фізичної особи - продавця - платіжне доручення, засвідчене підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку, або документ за операціями з платіжною карткою, сформований відповідно до правил платіжної системи.

Передумовою здійснення таких операцій є наявність відкритих поточних рахунків у фізичної особи - покупця і фізичної особи - продавця.

2) Під час відкриття фізичною особою - покупцем вкладного (депозитного) рахунку на ім’я фізичної особи - продавця - роздрукований відповідний касовий документ (квитанція/чек банкомата, сліп/інший документ банку, що є підтвердженням внесення готівки у відповідній платіжній системі) або розрахункові документи, визначені в п. 1 цього роз’яснення.

Передумовою здійснення таких розрахунків є відкриття фізичною особою - покупцем на підставі договору банківського вкладу (депозиту) вкладного (депозитного) рахунку на ім’я фізичної особи - продавця, на який зараховано (мають зараховуватися) кошти. Зазначений договір має містити умови вступу у володіння коштами фізичною особою - продавцем - наявність посвідченого нотаріусом договору купівлі-продажу тощо, а також визначати умови відкликання коштів фізичною особою - покупцем.

3) Під час внесення або переказу коштів у депозит на окремий поточний рахунок нотаріуса - виписка банку з окремого поточного рахунку нотаріуса та документи, зазначені в п. 2 цього роз’яснення. Переказ коштів у депозит нотаріуса покупець може здійснювати як шляхом унесення в касу банку готівки для її подальшого зарахування на окремий поточний рахунок нотаріуса, так і шляхом переказу відповідної суми коштів з власного поточного рахунку на окремий поточний рахунок нотаріуса тощо.

Передумовою здійснення таких розрахунків є наявність відкритого нотаріусом поточного рахунку в національній валюті. Цей рахунок відкривається в порядку, визначеному Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 492. Згідно з пунктами 4.5, 4.6 глави 4 цієї Інструкції для відкриття окремого поточного рахунку з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття в депозит грошової суми нотаріус зобов’язаний подати банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку;

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

копію документа, що підтверджує взяття нотаріуса на облік в органі доходів і зборів;

копію документа, що підтверджує взяття нотаріуса на облік в органі Пенсійного фонду України;

картку із зразками підписів.

Перерахування з депозиту нотаріуса грошових сум здійснюється в порядку, визначеному п. 9 глави 21 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту України від 22.02.2012 р. № 296/5.

4) Під час застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитива) - заява про відкриття акредитива та примірник платіжного доручення, засвідчені підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.

Передумовою здійснення таких розрахунків є наявність укладеного договору (наприклад, договору про наміри) між фізичною особою - покупцем і фізичною особою - продавцем, в якому передбачені умови та порядок проведення розрахунків за акредитивом, а також відкритого покритого безвідкличного акредитива в банку фізичною особою - покупцем.

5) Під час унесення готівки на поточний рахунок фізичної особи - продавця - роздрукований касовий документ (квитанція до заяви на переказ готівки, квитанція/сліп платіжного термінала, квитанція/чек банкомата, сліп/інший документ банку), що підтверджує внесення готівки.

Передумовою здійснення таких розрахунків є наявність відкритого поточного рахунку фізичної особи - продавця до моменту укладення договору купівлі-продажу.

Обов’язкові реквізити документів, які підтверджують здійснення безготівкових розрахунків, визначені для:

платіжного доручення - у п. 2.14 глави 2 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління Нацбанку України від 21.01.2004 р. № 22;

документа за операціями з платіжною карткою - у п. 7.7 глави 7 Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою правління Нацбанку України від 30.04.2010 р. № 223;

виписки з рахунку - у п. 5.5 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою правління Нацбанку України від 18.06.2003 р. № 254;

квитанції / чека / сліпа / іншого документа банку, що є підтвердженням внесення готівки у відповідній платіжній системі, - у пунктах 1.3, 1.19 - 1.22 глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Нацбанку України від 01.06.2011 р. № 174;

заяви про відкриття акредитива - у пунктах 8.11, 8.12 глави 8 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління Нацбанку України від 21.01.2004 р. № 22.

Про це повідомив медіа-центр Міндоходів у Івано-Франківській області
Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
3 (голосів: 0)
Наступна новина: Луцьк: розпочав роботу ...

КОМЕНТАРІ