Навчання педагогів за методикою Монтессорі: Унікальність та відмінності від традиційних методик

Навчання педагогів за методикою Монтессорі: Унікальність та відмінності від традиційних методик

28.06.24 13:33 1 167

Методика Монтессорі, розроблена Марією Монтессорі, італійською лікаркою та педагогом, є однією з найбільш впливових освітніх моделей у світі. Вона націлена на всебічний розвиток дитини, враховуючи її індивідуальні особливості, інтереси та темпи розвитку. У цій статті ми детально розглянемо навчання педагогів за методикою Монтессорі, її унікальність та відмінності від традиційних педагогічних методик, а також розповімо про програму навчання педагогів, яку реалізує приватна школа Київ Montessori school у співпраці з Київським Центром Монтессорі.

Унікальність методики Монтессорі

Методика Монтессорі базується на кількох ключових принципах, які відрізняють її від традиційних освітніх моделей:

 1. Індивідуальний підхід: У класах Монтессорі кожна дитина має можливість працювати у власному темпі, вибираючи діяльність, яка відповідає її інтересам та здібностям. Це сприяє розвитку самостійності та впевненості у власних силах.

 2. Підготовлене середовище: Класи Монтессорі спеціально обладнані для того, щоб підтримувати природне бажання дитини до навчання. Вони містять різноманітні навчальні матеріали, що відповідають різним аспектам розвитку дитини: сенсорному, моторному, когнітивному та соціальному.

 3. Роль педагога як спостерігача: Педагоги Монтессорі не навчають у традиційному сенсі цього слова. Їхнє завдання полягає у спостереженні за дітьми, підтримці їхньої самостійної діяльності та наданні допомоги у разі потреби. Вони виступають як фасилітатори, створюючи умови для самостійного навчання.

 4. Навчальні матеріали Монтессорі: Використання спеціально розроблених навчальних матеріалів, які допомагають дітям зрозуміти абстрактні поняття через конкретні маніпуляції. Наприклад, матеріали для математики включають золоті намистинки для розуміння чисел і арифметичних операцій.

 5. Акцент на розвиток усіх аспектів особистості: Методика Монтессорі спрямована на гармонійний розвиток дитини, включаючи фізичний, емоційний, соціальний та інтелектуальний аспекти. Це досягається через різноманітні види діяльності, які підтримують інтерес дитини до навчання та дослідження світу.

Відмінності від традиційних методик

Методика Монтессорі має кілька ключових відмінностей від традиційних освітніх методик:

 1. Структура класу: У традиційних школах класи організовані за віком, тоді як у Монтессорі класах діти різного віку навчаються разом. Це сприяє взаємодії між дітьми різних вікових груп, що стимулює соціальний розвиток і вміння співпрацювати.

 2. Роль учителя: У традиційних школах учитель є основним джерелом знань і контролює навчальний процес. У Монтессорі класах учитель виступає як спостерігач і фасилітатор, допомагаючи дітям знаходити відповіді самостійно.

 3. Навчальні методи: Традиційні школи часто використовують фронтальні методи навчання, де вся група вивчає один і той самий матеріал одночасно. У Монтессорі кожна дитина працює індивідуально або в малих групах, вибираючи діяльність відповідно до своїх інтересів.

 4. Оцінювання: У традиційних школах використовується система оцінок для вимірювання успішності учнів. У Монтессорі оцінювання відбувається через спостереження за прогресом дитини та її досягненнями у виконанні завдань.

 5. Фокус на процесі навчання: У Монтессорі методиці велика увага приділяється самому процесу навчання, а не лише результату. Діти вчаться через практичний досвід і відкриття, що сприяє глибшому розумінню матеріалу.

Навчання педагогів за методикою Монтессорі

Підготовка педагогів за методикою Монтессорі вимагає спеціальної підготовки, яка включає вивчення теоретичних основ і практичних навичок. Програма підготовки педагогів у приватна школа лівий берег Montessori school у співпраці з Київським Центром Монтессорі включає:

 1. Теоретичні курси: Вивчення теорій розвитку дитини, основних принципів методики Монтессорі та особливостей роботи з різними віковими групами.

 2. Практичні заняття: Педагоги проходять стажування в Монтессорі класах, де вони набувають досвіду роботи з дітьми під керівництвом досвідчених наставників.

 3. Методичні семінари: Регулярні семінари та тренінги, які дозволяють педагогам удосконалювати свої навички та обмінюватися досвідом з колегами.

 4. Спостереження та рефлексія: Педагоги навчаються методам спостереження за дітьми та аналізу їхньої діяльності, що дозволяє ефективніше підтримувати індивідуальний розвиток кожної дитини.

Програма навчання педагогів у Montessori school

Montessori school у Києві реалізовує програму навчання педагогів за методикою Монтессорі разом з Київським Центром Монтессорі. Ця програма спрямована на підготовку висококваліфікованих педагогів, які зможуть ефективно застосовувати методику Монтессорі у своїй роботі.

Програма включає наступні етапи:

 1. Вступні курси: Педагоги знайомляться з основами методики Монтессорі, її історією та теоретичними засадами. Вони вивчають ключові принципи, на яких базується ця методика, та дізнаються про особливості роботи з дітьми різного віку.

 2. Практичні заняття: Педагоги проходять стажування в класах Монтессорі, де вони набувають практичного досвіду роботи з дітьми під керівництвом досвідчених наставників. Вони вчаться організовувати підготовлене середовище, спостерігати за дітьми та підтримувати їх у самостійній діяльності.

 3. Методичні семінари: Регулярні семінари та тренінги дозволяють педагогам удосконалювати свої навички та обмінюватися досвідом з колегами. Теми семінарів включають роботу з навчальними матеріалами Монтессорі, розвиток когнітивних та соціальних навичок дітей, а також методи підтримки самостійності та ініціативи.

 4. Спостереження та рефлексія: Педагоги навчаються методам спостереження за дітьми та аналізу їхньої діяльності. Вони вчаться виявляти індивідуальні потреби кожної дитини та адаптувати навчальний процес відповідно до цих потреб.

 5. Сертифікація: Після завершення програми навчання педагоги отримують сертифікати, що підтверджують їхню кваліфікацію та готовність до роботи за методикою Монтессорі.

Висновок

Методика Монтессорі є унікальною освітньою моделлю, яка сприяє всебічному розвитку дитини, враховуючи її індивідуальні особливості та інтереси. Навчання педагогів за цією методикою вимагає спеціальної підготовки, яка включає теоретичні знання та практичні навички.

Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
5 (голосів: 2)

КОМЕНТАРІ

аватар країна
Naro_O - 28.06.24

підкупила щирість статті